DEBITEUREN BEHEER

Een goed debiteurenbeheer staat of valt met structuur en dat is nou net waar het bij veel bedrijven vaak aan ontbreekt.
JB Debiteurenbeheer en Administratie biedt deze structuur. Daarbij is het mogelijk te werken via zowel insourcing als outsourcing.

Bij insourcing verzorgt JB Debiteurenbeheer en Administratie het debiteurenbeheer via de eigen boekhouding van de klant, u dus.
De debiteur krijgt aanmaningen op uw eigen briefpapier en ook de telefonische aanmaningen lopen via uw bedrijf.
Nadelen van deze werkwijze zijn extra belasting van u of uw administratie op het moment dat vragen naar aanleiding van aanmaningen komen, geringe flexibiliteit en de noodzakelijke aanwezigheid van een werkplek. Het voordeel is dat er geen data aangeleverd hoeven te worden.

Bij outsourcing wordt het debiteurenbeheer verzorgd door JB Debiteurenbeheer en Administratie.
Dit houdt in dat u periodiek, daarbij zijn alle opties open, data aanlevert die in een speciaal softwareprogramma ingelezen worden. Vanuit dat programma gaat het hele traject van debiteurenbeheer lopen. Dagelijks worden aanmaningen verzonden van vervallen facturen. Debiteuren worden telefonisch aangemaand.  Hierbij kan er zowel voor gekozen worden gebruik te maken van de naam JB Debiteurenbeheer en Administratie, maar ook kunnen de aanmaningen verzonden worden op uw eigen briefpapier.
Telefonisch manen gaat via het telefoonnummer van JB Debiteurenbeheer en Administratie.

Flexibiliteit staat voorop. Afgesproken kan bijvoorbeeld worden dat er wekelijks een rapportje gestuurd wordt naar een contactpersoon waarin aangegeven wordt welke acties er moeten gebeuren. Bijvoorbeeld het nasturen van facturen.

Er kunnen afspraken gemaakt worden over het aangaan van betalingsregelingen. Mag JB Debiteurenbeheer en Administratie deze binnen bepaalde kaders zelf vastleggen of moet er altijd eerst contact zijn met de cliënt.

Zo is eigenlijk alles bespreekbaar en kan er  een zeer flexibel pakket van debiteurenbeheer aangeboden worden  tegen aantrekkelijke tarieven.

“Persuadere, captare, poculum levare”

debiteutenbeheer