NO CURE, NO PAY

Er zijn nogal wat bedrijven die na verloop van tijd te maken hebben met openstaande debiteurenposten die oninbaar lijken te zijn. Het is mogelijk dat JB Debiteurenbeheer en Administratie een laatste poging doet om de openstaande bedragen alsnog te innen alvorens u eventueel besluit tot incasso over te gaan. Deze mogelijkheid wordt u geboden op basis van no cure no pay.
U betaalt aan JB Debiteurenbeheer en Administratie de kosten van porti van de verzonden betalingsherinneringen en aanmaningen en JB Debiteurenbeheer en Administratie ontvangt een vooraf met u afgesproken percentage van de alsnog geïnde bedragen.
U kunt op deze manier, zonder dat u enig financieel risico loopt, proberen bedragen binnen te halen, die u anders zeker niet meer geïnd zou hebben.

nocurenopay