SPECIALISATIE

JB Debiteurenbeheer en administratie heeft jarenlange ervaring met het voeren van boekhoudingen binnen de advocatuur en beschikt daarnaast over goede kennis van de branche. Vandaar dat zij zich specialist noemt met betrekking tot administratie en debiteurenbeheer voor de advocatuur.

 De advocatuur is een specifieke doelgroep die vraagt om een eigen benadering. Men zit niet te wachten op mensen met een snel verkooppraatje en heeft weinig tijd om zich bezig te houden met onbelangrijke zaken. Men vindt het prettig  om samen te werken met een onderneming die er specifiek voor hen is en die vanuit kennis van de markt kan opereren. Professionaliteit, kennis van zaken en kleinschaligheid zijn de sleutelwoorden.
JB Debiteurenbeheer en administratie voldoet aan die behoefte. De advocaat wordt een zorg uit handen genomen en hij kan zich bezighouden met zijn werkelijke taak: de juridische belangenbehartiging van zijn cliënt.

 Binnen de advocatuur, zeker bij de kleinere kantoren, wordt er vaak onvoldoende aandacht geschonken aan het debiteurenbeheer. Oorzaak is het feit dat de structuur die een goed debiteurenbeheer vereist, binnen een advocatenkantoor niet aanwezig is doordat daar altijd onverwachte ontwikkelingen zijn die onmiddellijke actie vragen. Advocatenkantoren komen niet of nauwelijks toe aan debiteurenbeheer. Aan het eind van ieder boekjaar wordt  een groot bedrag aan openstaande bedragen afgeschreven.

JB Debiteurenbeheer en Administratie is in staat door een gestructureerd debiteurenbeheer bedragen te innen die anders wellicht niet of veel later zouden zijn binnengekomen. Het is heel goed mogelijk dat deze bedragen de gemaakte kosten van debiteurenbeheer compenseren dan wel overstijgen.

Bijkomend voordeel is dat de advocaat zelf zijn klanten niet meer hoeft aan te spreken op eventuele achterstallige betalingen waardoor de relatie tussen klant en advocaat zuiverder blijft.

Een eventueel incassotraject is voorafgegaan door een structureel debiteurenbeheer en kan daardoor zeer eenvoudig in gang gezet worden.
Dat geldt ook voor het stopzetten van een toegevoegde zaak in het kader van gefinancierde rechtsbijstand.

specilisatie