WAT DOEN WIJ

Het structureel verzorgen van uw debiteurenbeheer via uw eigen bedrijf of via JB Debiteurenbeheer en Administratie.

Het verzorgen van één eenmalige aanmaancyclus op uw oninbare debiteuren op basis van no cure no pay.
U betaalt slechts de portikosten en een vast percentage van alle geïnde bedragen.

Het structureel voeren van uw financiële administratie. Naar uw wens wordt deze wekelijks, maandelijks of op kwartaalbasis bijgewerkt en voor zover van toepassing, voorbereid voor de BTW aangifte. Ook uw loonadministratie kan voor u geregeld worden.

Het op projectbasis bijhouden van uw financiële administratie, bijvoorbeeld bij ziekte van uw vaste medewerker.

Het voeren van de volledige financiële administratie, inclusief BTW aangiftes en jaarrekening, voor ZZP’ers.
Tevens kunnen wij zorgen voor uw aangifte IB.

 

watdoenwij